Քաղաքագիտություն 11-դասարան

voting
Առաջադրանք 1. Ի՞նչ եք կարծում՝ վայելու՞մ է արդյոք ՀՀ պետական իշխանությունը հարգանք և վստահություն մեր հասարակության մոտ: Խոսե՛ք նախորդ և ներկայիս իշխանությունների համեմատությամբ.
Բոլորս էլ գիտենք, որ դժվար է գոհացնել հասարակությանը, քանի որ նրա անդամ են կազմում տարբեր մարդիկ, ովքեր ունեն բազմաթիվ սպասելիքներ։ Կարծում եմ, որ այժմյան իշխանությունը որոշ չափով վայլում է հասարակության հարգանքը և վստահությունը, քանի որ հենց մենք՝ հասարակությունն է ընտրել իշխանությանը։
Ինչ վերաբերվում է նախկին իշխանություններին, հարգանք և վստահություն բառը այստեղ անիմաստ է, և դրա վրկայություններն են արտագաղթի մեծ թվաքանակը և 2018թ․-ի Թավշյա հեղափոխությունը։
Առաջադրանք 2. Ներկայացրե՛ք ՀՀ կառավարման ձևը /գրավոր/.
Ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության կառավարման ձևը մեր երկրում ժողովրդավարական է, որն իրենից ներկայացնում է ժողովրդի միջոցով Ազգային ժողովի և, այժմ արդեն, վարչապետի ընտրությունը։
45031_large
  • Առաջադրանք 1. Պատրաստե՛ք նյութ՝ «Պետության տարածքի կառուցվածքը և հատկանիշները» թեմայով.

  • Առաջադրանք 2. Բացատրե՛ք «Իշխանություն» և «Ինքնիշխանություն» հասկացությունները: Ձեր կարծիքով՝ արդյո՞ք բացարձակ է պետության ինքնիշխանությունը /գրավոր/.
Իշխանությունը դա տվյալ պահին իշխող ուժի ընդունակությունն է, որի միջոցով նա կարող է ազդել մարդկանց վարքագծի և գործողությունների վրա, նրանց ենթարկելով իր կամքին։
Ինքնիշխանությունը դա հատկություն է, որն արտահայտվում է երկրի ներսում պետական իշխանության գերակայությամբ և արտաքին հարաբերություններում անկախությամբ։
Կարծում եմ հնարավոր չէ, որ որևէ պետություն ունենա բացարձակ ինքնիշխանություն, քանի որ պետությունը չի կարող գոյատևել առանց ուրիշ պետությունների հետ փոխհարաբերությունների։
  • Առաջադրանք 1. Պատրաստե՛ք նյութ՝ «Պետության տարածքի կառուցվածքը և հատկանիշները» թեմայով.

  • Առաջադրանք 2. Բացատրե՛ք «Իշխանություն» և «Ինքնիշխանություն» հասկացությունները: Ձեր կարծիքով՝ արդյո՞ք բացարձակ է պետության ինքնիշխանությունը /գրավոր/.
Իշխանությունը դա տվյալ պահին իշխող ուժի ընդունակությունն է, որի միջոցով նա կարող է ազդել մարդկանց վարքագծի և գործողությունների վրա, նրանց ենթարկելով իր կամքին։
Ինքնիշխանությունը դա հատկություն է, որն արտահայտվում է երկրի ներսում պետական իշխանության գերակայությամբ և արտաքին հարաբերություններում անկախությամբ։
Կարծում եմ հնարավոր չէ, որ որևէ պետություն ունենա բացարձակ ինքնիշխանություն, քանի որ պետությունը չի կարող գոյատևել առանց ուրիշ պետությունների հետ փոխհարաբերությունների
  • Առաջադրանք 1. Սահմանե՛ք «Քաղաքականություն» և «Քաղաքական համակարգ»  հասկացությունները 

Քաղաքականությունը դա պետության ներքին և արտաքին նպատակների կատարման եղանակն է։
Քաղաքական համակարգը դա այն կառուցակարդն է, որի միջոցով լուծվում են քաղաքային խդիրներ և ընդունվում են քաղաքական որոշումներ:
  •  Առաջադրանք 2. Ի՞նչ է ուսումնասիրում Քաղաքագիտություն առարկան /գրավոր/.
Քաղաքագիտություն առարկան ուսումնասիրում է քաղաքականությունը և դրա հետ կապված տարատեսակ խնդիրներ։

Комментариев нет:

Отправить комментарий