четверг, 16 ноября 2017 г.

Կենսաբանություն

Քիմիա

Քիմիա
  • Նախագիծ 1.Համար մեկ տարրը Տիեզեքում` Ջրածին: Ջրածնի իզոտոպները`պրոտիում, դեյտերիում, տրիտիում: Համար  մեկ  նյութը Երկրագնդում `Ջուր: Լուծույթներ:  Ծանր  ջուր: Ջրածնի  պերօքսիդ: Ջրի ֆիզ. քիմ. և  ֆիզիոլոգիական  հատկությունները:

Ֆիզիկա

Ռուսերեն

English

Պատմություն

Հայոց լեզու