среда, 9 ноября 2016 г.

Աշխարհագրություն

Եթե չլիներ Չինաստանը էլեկտրոնիկան չէր զարգանար 
Մարդիկ ավելի քիչ կլիներ
Աշխարհի աշխատույժը կքչանար
Պանդա չէր լինի
Շորերը Չինակ չեին լինի

Ռուսաստան


  1. Որոնք են Ռուսատանի տնտեսական զարգացման նախադրյալները

  1. Որոնք են Ռուսաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը
  2. Ի՞նչ դեր ունի Ռուսաստանտ ժամանակակից աշխարհում 

Մեծ Բրիտանիա


  1. Բնութագրել Մեծ Բրիտանիայի աշխարհագրական դիրքը:
Մեծ Բրիտանիան կղզիաին  երկիր է, ունի շատ հարմար տնտեսաաշխարհագրական դիրք: Մեծ Բրիտանիան մայրցամաքից բաժանվում է Հյուսիսայնին ծովով, Լա Մանշ և Պա դե Կալե նեղուցներով: Այս հանգամանքը մեծ նշանակությւոն է ունեցել Մեծ Բրիատիա համար, քնաի որ նրանք կարողացել են պաշտմանվել օտար հարձակումներից: Ամենա կարճ հեռավորությւոնը մայրցամաքից 33կմ :
3.            Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի զարգացման նախադրյալները
Մեծ Բրիատանիաի նախադրյալներն են ռելիֆային հիմնական հարթությունը, Շոտլանդիայում  ոչ  բարձր լեռների գոյությունը, որոնք խոչնդոտ են տնտեսական զարգացմանը: Մեծ Բրիտանիան կարողանում է նավթով, գազով և քարածխով բավարարել սեփական պահանջները: Նեև Մեծ Բրիտանիաի նախադրյալն է բարեխառն ծովային կլիման:
4.            Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի տնտեսության ամենազարգացած ճյուղերը:
Մեծ Բրիտանիաի տնտեսության ամենազագացած ճուղերն են  մեքենաշինություն, քիմիական արդյունաբերությունը, տեքստիլ արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն և տրանսպորտ:
5.            Ի՞նչ դեր ունի Մեծ Բրիտանիան ժամանակակից աշխարհում:
Մեծ Բրիտանիան ունի մեծ դեր ունի ժամանակակից աշխարհում, քնաի որ Մեծ Բրիտանիան նաև կապիտալ խոշոր արտադրող է: Անգլիական բանակները ունեն բազմաթիվ մասնաճյուղեր տարբեր երկրներում, իսկ Լոնդոնը համաշխարային ֆինանսկան կենտրոններից մեկն է:
Գերմանիա

  1. Նշել Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունԳերները:
Գերմանիան գտնվում է Եվրոպային կենտրոնում  այսինքն սրտում: Հեռու է նավթի պաշարներից: Գտնվում է կոթոլիկ և բողոքական կրոնների սահմանում:
2.            Նշել Գերմանիայի բնական պայմանների առավելություններն ու թերությունները:
Գերմանիայի կիմական պայմանները բարենպաստ են և բարեխառն: Գետերը շատ են և ջրառատ: Երկիրը 30%-ով անտառապատված է: Սակայն չնայած այս ամենին բնակչության բարձր թվաքանակը, տարածքի հաճախակի յուրացումը, ավտոմոբիլացման բարձր մակարդակը և այլն, բացասական են ազդում շրջակա աշխարհի վրա: Այդ իսկ պատճառով խստացվել են բնապահպնական օրենքները, ստեղծվել են ազգային պարկեր, արգելոցներ:
3.            Ի՞նչ դեր ունի Գերմանիան ժամանակակից աշխարհում:
Գերմանիյան ունի մեծ դեր ժամանակակից աշխարհում,քանի որ նա տնտեսական կապերի մեջ է գրեթե բոլոր երկրների հետ: Գերմանիան արտահանում է լայն սպառման արդյունաբերական ապրանքներ, մեքենաներ, սարքավորումներ, քիմիական ապրանքներ և տարբեր ծառայություններ: Գերմանիան կապիտալ արտահանող առաջին երկիրն է և արտահանում է հիմնականում հումք, վառելիք և պարենամթերք որոշտեսակի:

Ֆրանսիա

  1. Բնութագրել Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքը:
Ֆրանսիան գտնվում է Եվրոպայի ծայր արևմուտքում: Ֆրանսիան ունի բարենպաստ աշխարհագրական դիրք, քանի որ ունի ելք դեպի ծով, ունի բարիդրացիական հարաբերություններ իր հարևանների հետ:
2.            Որո՞նք են ֆրանսիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները
Ֆրանսիաիան ունի բարենպաստ կլիմա, համեմատաբար հարթ մակերևույթ:Խոնավ և մեղմ կլիման բարենպաստ նախադրյալներ է ստեղծում բարեխառն գոտու բոլոր մշակաբույսերի, իսկ հարավային մասւոմ` մերձարևադարձային գոտու մշակաբույսերի` ձիթապտուղ, ցիտրուսներ և այլն աճեցման համար:Մարդկանց երկարատև գործունեության հետևանքով կատարվել է ծառահատում և հիմա Ֆրասիայում 25%-ը անտառներն են և այդ պատճատով տարվում են աշխատանքներ բնապահպանության վերաբերյալ:
Ինչ դեր ունի Ֆրանսիան ժամանակակից աշխարհում և տարածաշրջանում:
Ֆրանսիան մեծ դեր է խաղում ժամանակակից աշխարհում, քնաի որ արտահանում է պատրաստի արտադրանք` զենք, նավեր, մեքենաներ, հագուստ, մսմթերք, կաթնամթերք, ոգելից խմիչք և այլն: Ներկրում է նավթ,նավթամթերք,բնական  գազ, մետաղներ, սննդամթերքներ և այլն: ֆրանսիան ֆինանսական ներդրում  է կատարում տարբեր երկրներում, որոնցից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունն է:

Հարավային Եվրոպա
  1. Բնութագրեք Հարավային Եվրոպայի աշխարհագրական դիրը, ինչպե՞ս է այն փոխվել ժամանակի ընթացքում:
Հարավային Եվրոպայի կլիման մերձարևադարձային է, դիրքը բարենպաստ է և համարյա բոլոր երկրները ունեն ելք դեպի ծով և բարիդրացիական հարաբերություններ մեջ են իրենց հարևանների հետ:  Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ընթացքում Հարավային Եվրոպայի երկրները`(Իտալիա,Իսպանիա և Պորտուգալիա) եղել են աշխարհակալ ծովային պերություններ, սակայն հետագայում, զրկվելով գաղութներից, կորցրել են նախկին նշանակությունը: Պորտուգալիայում կլիման խոնավ արևադարծային է և նույն իսկ ձմռանը պորտուգալիայում աճեցնում են ցիտրուսներ, ձիթապտուղ և կարողանում են խաղալ ֆուտբոլ:
       2.      Որո՞նք են Հարավային Եվրոպայի երկրների տնտեսոությունների զարգացած ճյուղերը:
Հարավային Եվրոպան հարուստ է սնդիկի, անագի, վոլֆրամի, ուրանի հանքաքարերի պաշարները, որոնք գտնվում են Իսպանիայում: Նախկին հարավային երկրներում գտնվում էին պղնձի, ցինկի և կապարի հանքներ: Իտալիայում գտվում է ծծմբի, մարմարի և այլ շինանյութերի պաշարներ: Իսկ  տարածաշրջանի երկրները ունեն ջրաէներգետիկ զգալի պաշարներ, որոնց մեծ մասը յուրացված է: Նշեմ, որ Հարավային Եվրոպայի կլիման գտնվում է արևադարձային գոտու սահմաններում:Ամառը շոգ է մոտ (+C24-ից +C25)չորային, արևային եղանակներով: Ձմռանը մեղմ է ու խոնավ(+C10-ից+C12),եղանակները ամպամած են հաճախ մառախլապատ և անձրևային: Այսպիսի կլիման նպաստում է մշակաբույսերի աճմանը: Հարավային Եվրոպան աշխարհի զբոսաշրջկություն և հանգստի խոշորագույն շրջանն է: Հարավային Եվրոպայում կա ամեն ինչ հետաքրքիր հանգիստը կազմակերպելու համար: Ծով, լողափեր, բնություն, գեղեցիկ տեսարաններ, պատմամշակութային թանգարաններ և այլն:

       
Ռուսաստան: Աշխարհագրական դիրքը, բնական պայմանները

  1. Ի՞նչ դեր ունեն Ռուսաստանի բնական պայմաններն ու բնական ռեսուրսները երկրի զարգացման հարցում

Ռուսաստանի բնական պայմաններն ու բնական ռեսուրսները երկրի զարգացման հարձում ունեն մեծ դեր:Ռուսաստանը իր բնական պաշարներով գտնվում է բարձր տեղերում`  ոսկու պաշարներով Ռուսաստանը զբաղեցնում է 2-րդ տեղը, ածխի պաշարներով  զբաղեցնում է 1-ին տեղը: Ռուսաստանը ունի շատ օգտակար հանածոների` գունավոր մետաղներ, ածխի,նավթի, բնական գազի և ալմաստի պաշարներ: Ռուսաստանը ունի նաև մեծ գետերի էներգետիկական ռեսուրսներ:Ռուսաստանը ունի շատ բերի հողեր, անտառածածկ է երկրի մոտ 45%-ը: Երկիրը հայտնի է նաև  կենդանիներով ովքեր ունեն թանկարժեք մորթիներ: