среда, 13 мая 2015 г.

Մայրենի Ես Կարողանում եմ

Բարև ձեզ ես Գագիկ Խուդոյանն եմ սովորում եմ Միջին դպրոցի 6-2 դասարանում ներկայացնում եմ  ձեզ  Մայրենին:Մեր ուսուցչուհին  է ընկեր Արևիկը նա շատ բարի անձնավորություն է, ես այս տարի, սովորել եմ գրափար և այլն: Սովորել եմ գրաբարը դարձնել աշխարհաբար:  Ինձ այս տարի շատ դուր եկավ, որովհետև ես սովորեցի շատ-շատ բաններ:Ես այս տարի սովորել եմ ընկերներիս հետ գիրք ընթերցել: Մենք կարողանում ենք վերլուծել պատմությունները ի դեպ նաև անցել ենք զանազան պատմություններ, որոնք մեզ սովորեցրել են ամենինչ մտածված անել: