вторник, 12 мая 2015 г.

English I Can


Hello I am Gagik Khudoyan learn Midle school 6-2 grade i'm presenting <<I can>> review in English.I have learned to translate texts from English into Armenian and from Armenian into English. .My teacher is Mis Liana. I can to make presentations and videos. I can express my ideas. I learn many stories. We take roles while telling stories. We make up dialogues on different topicsand present them with roles. I can express my deas in English.My profession.

Շնորհավոր Եղիշե Չարենց


Ես Կարողանում եմ Մաթեմատիկա

Բարև ձեզ ես Գագիկ Խուդոյանն եմ սովորում եմ Միջին դպրոցի 6-2 դասարանում ներկայացնում եմ  ձեզ Մաթեմատիկայի <<Ես կարողանում եմ >> ստուգատեսը;Ինձ թվում  է, որ բոլորտել կճանաչեք Հերմինե Անտոնյանին նա մեր մաթեմատիկայի ուսուցիչն է:Ես կարողանում եմ մաթեմատիկայից լուծել խնդիրներ,համեմատել,տասնորդական կոտորակները գումարել հանել բաժանել և բազմապատկել և այլն:Նա մեզ շատ բաներ է սովորեցրել Ընկեր Հերմինեն մեզ շատ լավ է դասը բացատրում:Ես սովորել եմ geogebra ծրագրով աշխատել:Ես դժվարանում եմ տես իմ տետրը